9/10/12

Tangaroa Whakamautai


Te ararau o Tangaroa
E rere ki te papaurunui
(x3)

Tahora nui ātea
Te manawa o te moana
Te mauri o Tangaroa
Tangaroa whakamautai
Tangaroa whakamautai

Tūtara Kauika
He poutiriao
Te wai o Tangaroa
Te wai o Tangaroa

Te tangi a te tohorā
He tohu nō aituā
Te mau a Tangaroa
Te mau a Tangaroa

He kaitiaki
He taonga
He tipua
He ariki
He taniwha
He tipua
He kaitiaki
He taonga
He tipua
Tangaroa whakamautai

Nā Maisey Rika i whakapākehātia.
English translation by Maisey Rika

The various waterways of Tangaroa
Flow back into its voluminous source
(x3)

The vast expanse
The heart of the ocean
The life-force of Tangaroa
Tangaroa commander of the tides

A pod of whales (or in reference to Tūtara Kauika the historical whale guardian ancestor)
A supernatural phenomenon
Evolving from the waters of Tangaroa
The waters of Tangaroa

The cry of the whale
Signals a warning
The power of Tangaroa
The power of Tangaroa
Tangaroa commander of the tides

A guardian
A precious treasure
A strange / supernatural being
A god
Of the ancient prehistoric realm
A guardian
A precious treasure
A strange / supernatural being
Tangaroa commander of the tides.

Credits

Ngā kaitito o ngā kupu. Lyric composer(s)
Erueti Korewha: (Te Whānau-a-Apanui, Ngāpuhi), Maisey Rika (Ngāti Awa, Tūhoe, Te Arawa, Te Whānau-a-Apanui (Iwi whāngai)
Ngā kaitito o te rangi. Melody composer(s): JJ Rika (Ngāti Awa, Tūhoe, Te Arawa,
Te Whānau-a-Apanui (Iwi whāngai),
Maisey Rika
Te kaiwhakarite i ngā pūoro: Mahuia Bridgman-Cooper (Kai Tahu)